MKB Bedrijvensupport

MKB Bedrijvensupport

EHBO (eerste hulp bij ondernemingen)

Economische recessie, opdrachtgevers failliet, terugloop potentiële opdrachtgevers, dit zijn allemaal omstandigheden die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Dit kan resulteren dat uw onderneming een tekort in liquiditeit krijgt. De meeste ondernemers nemen dan vaak een afwachtende houding aan. En dat is een logische maar een niet terechte reactie. Juist nu moet u laten zien dat u ondernemer bent.

Schuldeisers

De schuldeisers stapelen zich op, de telefoon neemt u maar niet meer op. U ziet geen uitweg meer. Maar is het echt zo dramatisch? MKB Bedrijvensupport kan u misschien helpen. Middels ons supporttraject helpen wij veelal dergelijke ondernemers weer aan een frisse her start.

MKB Bedrijvensupport kan hulp bieden in zware tijden.

Ons kantoor heeft meer dan 35 jaar ervaring in het Midden en kleinbedrijf. Kan uw bedrijf wel een steuntje in de rug gebruiken, of wil u eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen om te kijken wat de mogelijkheden zijn? Neem eens vrijblijvend contact met ons op. 1e gesprek is altijd gratis.

Bijstand voor ondernemers

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige ondernemers – waaronder agrarische – met financiële problemen.
Verschillende groepen komen ervoor in aanmerking. Vorm en voorwaarden verschillen per situatie.

Voor wie

De volgende 3 groepen zelfstandigen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:

Definitie zelfstandige

De Bbz-regeling omschrijft een zelfstandige als een belanghebbende van 18 tot de AOW-gerechtigde leeftijd, die:

Aanvraag indienen

Alle zelfstandigen dienen hun aanvraag in bij de Gemeentelijke Sociale Dienst in hun eigen woongemeente of bij een samenwerkingsverband ervan.

Intake aanvraag

De Gemeentelijke Sociale Dienst verzorgt de intake van de aanvraag in de woonplaats van de aanvrager. Na een rechtmatigheidstoets en een haalbaarheidsonderzoek beslist ze uiteindelijk of ze de aanvraag honoreert. RVO.nl voert het haalbaarheidsonderzoek in de agrarische sector uit in opdracht van de gemeentelijke sociale dienst.

Vormen van bijstand

Er bestaan 2 soorten van bijstand in het Bbz: een lening of een periodieke uitkering.

Lening
Periodieke uitkering

Een startende ondernemer kan in de aanloopperiode van zijn bedrijf een periodieke uitkering krijgen voor levensonderhoud op bijstandsniveau. Dat kan alleen als het bedrijf nog niet voldoende winstgevend is. Ook een gevestigde ondernemer kan een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

De gemeente geeft de Bbz-uitkering altijd als voorlopige lening. De hoogte ervan berekent ze achteraf aan de hand van de definitieve jaarcijfers over het afgesloten boekjaar. De gemeente baseert zich hierbij op de geldende Wwb-normen (Wet werk en bijstand). Ligt het bedrijfsresultaat en eventuele andere inkomsten boven de bijstandsnorm, dan zet ze de uitkering om in een renteloze lening.

Ligt het onder de bijstandsnorm, dan zet ze de uitkering (gedeeltelijk) om in een schenking. Een Bbz-uitkering ligt op het niveau van de bijstandsnorm die op de gezinssituatie van toepassing is. Dit bedrag kan de gemeente verhogen met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Een klein team, ruime expertise

MKB Bedrijvensupport werkt in een klein teamverband. In ons team zitten Accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs. Daarbij werken wij samen met notarissen, juristen en financiers. Eens kennis maken met ons? 1e afspraak is altijd gratis en vrijblijvend. Neem vrijblijvend contact op

Volg ons op Twitter
© mkbbedrijvensupport.nl